Doznívání k Poselství Grálu

od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Pořadí přednášek

Český překlad původních německých textů
Přednášky Doznívání k Poselství Grálu jsou rozšířením Poselství. Kdo jim chce rozumět, musí znát Poselství. Je to celek, který musí být dodržován v předepsaném pořadí, má-li se stát pravým věděním.

Svazek I.

 1. Svaté Slovo
 2. V zemi soumraku
 3. Jitro vzkříšení!
 4. Hloubal
 5. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové
 6. Služebníci Boží
 7. Instinkt zvířat
 8. Přátelský polibek
 9. Žena pozdějšího stvoření
 10. Zkřivený nástroj
 11. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!
 12. Dítě
 13. Úkol lidského ženství
 14. Říše tisíce let
 15. Nutné vyrovnání
 16. Ježíš a Imanuel
 17. Vánoce!
 18. Všudypřítomnost!
 19. Kristus řekl..!
 20. Odevzdanost
 21. Jemnohmotné trnité křoví
 22. Lenost ducha
 23. "Pohyb" - zákon stvoření
 24. Pozemské tělo
 25. Temperament
 26. Hleď, člověče, jak máš kráčet tímto stvořením, aby osudová vlákna nebrzdila tvůj vzestup, nýbrž jej podporovala!
 27. Hvězda betlémská
 28. Nový zákon
 29. Kastovnictví, uspořádání společnosti
 30. Povinnost a věrnost
 31. Usilujte o přesvědčení!
 32. Krása národů
 33. Jaký jsi, člověče!
 34. Dokonáno jest!
 35. Nech v sobě, člověče, povstat Velikonoce!
 36. Na hrubohmotné hranici
 37. Pozemský člověk před svým Bohem
 38. Poznávání Boha
 39. Bytostné
 40. Kdo nyní nechce znát moje Slovo kvůli něčemu jinému, toho nebudu já znát v hodině jeho nouze!
 41. Malí bytostní
 42. V hrubohmotné dílně bytostných
 43. Duše putuje...
 44. Žena a muž
 45. Pokřivené duše
 46. Duchovní vůdce člověka
 47. Světlá vlákna nad vámi!
 48. Varovně zní vánoční tóny vesmírem
 49. Prakrálovna
 50. Koloběh záření
 51. Straňte se farizejů!
 52. Posedlý
 53. Proste, pak vám bude dáno!
 54. Dík
 55. Zklamání
 56. A když se lidstvo zeptá...
 57. Budiž Světlo!
 58. Já posílám vás!
 59. Velikonoce 1934
 60. Bezbytostné
 61. Jak Poselství přijímat

Svazek II.

 1. Brána se otevírá!
 2. Rána
 3. Všemoudrost
 4. Lidské slovo
 5. Nový Rok 1935
 6. Pohleď co ti prospívá!
 7. Duchovní úrovně I
 8. Věřící ze zvyku
 9. Zachraňující touha
 10. Duchovní úrovně II
 11. Velká očista
 12. Duchovní úrovně III
 13. Duchovní úrovně IV
 14. Velikonoce 1935
 15. Duchovní úrovně V
 16. Duchovní úrovně VI
 17. Duchovní úrovně VII
 18. K 30. květnu 1935 (Oběť)
 19. Strážkyně plamene
 20. Moc řeči
 21. Živoucí Slovo (Letnice 1935)
 22. Smysl pro rodinu
 23. Útulný domov
 24. Plamen učedníků
 25. Slabé pohlaví
 26. Zbořený most
 27. Stvoření - přehled
 28. Duchovní zárodky
 29. Bytostné zárodky
 30. Připravovatel cesty
 31. Když je nouze nejvyšší, je vám Boží pomoc nejbližší!
 32. Očisťující plamenné snopy
 33. Propast vlastních přání
 34. Duše
 35. Příroda
 36. Kruh bytostného
 37. Neupadněte v pokušení
 38. Vánoce

První svazek německého Doznívání k Poselství Grálu byl vydán v roce 1934; druhý svazek byl autorem připravován k tisku, ale kvůli nepříznivé celospolečenské situaci už nemohl být vydán za jeho života.
[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání k Poselství Grálu] 

kontakt